PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY NYE COUNTDOWN.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE CUSTOMIZED AUDIO A VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 hodin denně až do ledna 2, 2019.

PROSÍM PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU PŘED POUŽITÍM KREATIVNÍ VÝROBY AUDIO / VIDEA. Registrací, objednávat on-line nebo telefonicky, použitím nebo jiném přístupu na / video produkce CREATIVE AUDIO, nebo jejich součástí, žádným způsobem, jste uznává, že jste četli tuto smlouvu a porozuměli, SOUHLASÍTE aby se stal stranou TO TÉTO SMLOUVY A SOUHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDE SPOLEČNOST VYPLÝVAJÍ ZÁVAZKY A PODMÍNKY. Tato kreativa AUDIO / VIDEO PRODUCTION je nabízena a dány k dispozici pouze na profesionální rozhlasového vysílání, diskžokejů, konzultantů, štítky, hotelů, nočních klubů, barů, restaurací, PŘEDKLADATELE a další podobné odborníků a / nebo subjektům. Pokud z nějakého důvodu neakceptujete a souhlasíte se všemi jejími PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, PROSÍM ukončily evidenci / Objednání proces a neudělají přistupovat ani jej používat PRODUKT, kreativní audio / video výrobu nebo nějaká hudba, textu nebo DALŠÍ MATERIÁL DOSTUPNÝ PROSTŘEDNICTVÍM KREATIVNÍHO VÝROBKU AUDIO / VIDEO V JAKÉMKOLIV MĚNI.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

JSTE SI STRICTNĚ ZAKÁZANÉ, ABY BYSTE ANI A VŠECHNY ZÁKLADY VYROBENÉ KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. NA YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM nebo JINÉ SPOLEČNÉ SÍŤOVÉ STRÁNKY A FTP SITES, POKUD MÁTE EXPRESNÍ DOKUMENTACI Z NAŠEHO ODDĚLENÍ LICENCÍ.

Všechna videa byla označena jako vodoznak pro identifikaci všech porušení. Všechna porušení budou probíhat a stanou se černou a vyloučena z budoucích nákupů.

Pravidla použití:

  • Tato Creative Audio / Video Production je vám poskytována jako koncový uživatel, a proto by v žádném případě neměla být reprodukována, upravována, přizpůsobována, přenášena, prodávána, pronajímána, pronajata, licencována, převáděna, distribuována nebo jinak poskytována třetím osobám nebo jakkoli změněn.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Tato Creative Audio / Video Production je prostředkem k přijímání obsahu poskytovaného Společností a vyžaduje, aby společnost vytvořila a schválila individuální účet, aby si mohl objednat službu. Každý účet je oprávněn používat pouze osoba, která účet vytvořila. Za žádných okolností nesmí být účet sdílen nebo používán více než jedním uživatelem a taková akce musí být považována za důvod pro zrušení účtu, ukončení účtu nebo jiné trestní opatření. To zahrnuje i zpřístupnění vašeho ID účtu jednotlivým osobám.
  • Berete na vědomí, že Společnost si ponechává výhradní kontrolu nad Creative Audio / Video Production a veškerými souvisejícími právy duševního vlastnictví. Přihlášením na službu doručování obsahu nabízené prostřednictvím Creative Audio / Video Production se nestanete jeho vlastníkem. S výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno v tomto dokumentu, vám nejsou udělena žádná práva nebo licence na patenty, autorská práva, obchodní tajemství ani ochranné známky s ohledem na Creative Audio / Video Production nebo její obsah a společnost si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena tímto způsobem. Produkce Creative Audio / Video obsahuje chráněné a důvěrné informace, které jsou chráněny zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv.
  • Souhlasíte s tím, abyste z kopií Creative Audio / Video Production neodstraňovali veškerá upozornění o autorských právech a / nebo jiných vlastnických právech, která se objeví na produkci Creative Audio / Video původně poskytnuté společností.
  • Souhlasíte s tím, že nebudete dekompilovat, rozebírat, dešifrovat, překládat, upravovat, vytvářet odvozená díla, extrahovat nebo zpětně inženýrovat nebo dále prodávat Creative Audio / Video Production nebo se pokusit nebo pomoci ostatním provádět některý z výše uvedených.
  • Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, distribuovat, šířit, prodávat, zpřístupňovat třetím stranám nebo šířit tuto Creative Audio / Video Production komukoli, nebo využívat Creative Audio / Video Production pro komerční nebo nekomerční účely bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli taková neoprávněná distribuční akce představuje porušení federálního zákona o autorských právech podle 17 USC Section 106, za které můžete být považováni za odpovědného za úmyslné protiprávní jednání, za trestné jednání, které se trestá pokutou až do jednoho sto padesáti tisíc dolarů ($ 150,000) za porušení zákona.
  • Obsah poskytovaný prostřednictvím Creative Audio / Video Production je majetkem třetích osob, které si nadále zachovávají vlastnictví a mají licenci společnosti. Obsah je chráněn autorskými právy a jinými zákony o duševním vlastnictví. Obsah přijatý od společnosti může být zobrazen, použit a přehrán pouze účastníkem, kterému je obsah zpřístupněn, a pouze pro účely v rámci této smlouvy.
  • Souhlasíte s tím, že nebudete obsah využívat způsobem, který by porušoval autorská práva nebo jinou výlučnou ochranu poskytovanou dílu, a uznat, že jakékoliv porušení práva ukončí vaše právo na soukromí podle této smlouvy a může také vést k osobní právní odpovědnosti v rámci státu nebo federálním zákonem. Federální zákon stanoví závažné občanské a trestní sankce za neoprávněné rozmnožování, distribuci, pronájem nebo digitální přenos zvukových nahrávek chráněných autorskými právy a / nebo jiných chráněných děl pod 17 USC Sekcemi 501, 506. Vytváření neoprávněných kopií díla chráněných autorskými právy představuje krádež, za které můžete být zodpovědní za náhradu tisíců dolarů. Vytváření jakéhokoli obsahu na libovolné síti Peer to Peer (P2P) nebo jiným způsobem neoprávněného nahrání chráněných nebo chráněných děl představuje také porušení autorských práv. Tato smlouva představuje oznámení o ochraně autorských práv za obsah poskytovaný prostřednictvím Creative Audio / Video Production a jakékoli nezákonné použití může mít za následek zjištění úmyslného porušování autorských práv ve federálním soudu, za něž je potrestán pokutou až do sto padesát tisíc ($ 150,000) za každý trestný čin nebo jinou závažnou občanskoprávní nebo trestní odpovědnost.
  • Chápete, že veškerý obsah je vodoznakem s osobním identifikačním číslem, které je možné vysledovat a že budete zodpovědní za jakékoliv kopírování nebo nedovolené přerozdělování Creative Audio / Video Production nebo obsahu zcela nebo částečně v souladu s výše uvedeným.

Období. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Zřeknutí se záruk. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Omezení odpovědnosti. V maximální možné míře povolené platnými právními předpisy, ani společnost, její poskytovatelé licencí, dodavatelé, partneři, přidružené společnosti nebo poskytovatelé služeb třetích stran neodpovídají vám ani žádné třetí straně za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné, trestné nebo následné škody nebo jakékoli jiné škody způsobené jakýmkoli způsobem vyplývajícím z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo vaším užíváním Creative Audio / Video Production bez ohledu na formu akce nebo na základě nároku, nebo zda společnost byla nebo nebyla o možných škodách. Některé jurisdikce neumožňují omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. Některá z výše uvedených omezení a vyloučení se proto nemusí vztahovat na vás.

Použití informací. Tímto udělujete společnosti oprávnění používat jakoukoli informaci odvozenou z vašeho využívání Creative Audio / Video Production nebo jiných informací oznámených Společnosti jakýmkoli způsobem, který společnost zvolí pro komerční nebo nekomerční účely.

Změny. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto Smlouvu a uložit nové nebo dodatečné podmínky pro používání Creative Audio / Video Production. Takové změny a dodatečné podmínky budou okamžitě účinné a začleněny do této dohody. Vaše další používání Creative Audio / Video Production bude považováno za jeho přijetí.

Odškodnění. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Volba práva a souhlasu s jurisdikcí. Tato smlouva se řídí právními předpisy státu Ohio, USA, bez ohledu na její ustanovení týkající se střetu právních předpisů; a tímto souhlasíte s výlučnou příslušností a působností ve federálních a státních soudech, které se nacházejí v Clermont County, Ohio, USA, pokud jde o veškeré spory vzniklé v souvislosti s produkcí Creative Audio / Video. Kromě toho souhlasíte s tím, že na těchto soudech budete mít výhradní pravomoc a soudní příslušnost pro jakoukoli akci, kterou jste proti nám (nebo našim přidruženým subjektům) zahájili.

Celý souhlas. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

VŠECHNY ZÁKAZNÍKY MUSÍ BÝT VYPLNĚNY DO SOBOTY, PROSINCE 27, 2018 AT NOON, EST, aby bylo zajištěno dodání včas bez splácení poplatků.

Všechny objednávky po uplynutí této lhůty budou mít za následek RUSH FEE plus všechny zrychlené poplatky FedEx.

VŠECHNY PRODEJE JSOU ZÁVĚREČNÉ! NEPŘÍJEME NÁHRADY. ŽÁDNÉ VYJÍMKY.

Máte-li nějaké dotazy nebo potřebujete podporu: pošlete e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Děkuji! Šťastný nový rok!

*** SLEVA ALERT ***

Prosím, VYHRAZTE VIDEO svůj odpočet NYE LIVE V AKCI this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Nahrajte jej zde: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!